Lasten

   

Huisvestigingskosten
Kerkelijk werk
Bijdrage overkoepelend orgaan
Overige kosten
Beheer en administratiekosten
Zendingsuitgave
Audio visuele uitgaven

 

   € 5.880,00
   € 3.945,67
   € 2.265,28
   € 4.183,22
   € 1.094,28
   € 1.150,05
   €1.908,00

Subtotaal

 

€ 20.426,50

 

Baten

   

Tienden/Giften
Zendingscollectes
Overige inkomsten

Subtotaal

€  18.340,00
€    6.384,80
  €         87,16 


€  24.811,96

 

Saldo baten en lasten

 


€ 4.385,46