Doel:

  • De gemeenschappelijke verering van God door Zijn Zoon de Here Jezus Christus.
  • De mensen in contact brengen met God en elkaar.
  • De verkondiging en verspreiding van de Leer op grond van Gods Woord onder leiding van Gods Heilige Geest.
  • De verkondiging van het Woord welke tevens omvat de door de Heilige Geest uit dat Woord geopenbaarde Bruidsleer en Tabernakelstudie.

(weblink: http://www.bethelpinksterkerk.nl/index.php/geloofsovertuiging)

VISIE/MISSIE:

Zij verwezenlijkt haar eerder genoemde doelen door:

  • evangelisatiediensten
  • bijbelstudies
  • bidstonden
  • zendingswerk.