Doel:

  • De gemeenschappelijke verering van God door Zijn Zoon de Here Jezus Christus.
  • De mensen in contact brengen met God en elkaar.
  • De verkondiging en verspreiding van de Leer op grond van Gods Woord onder leiding van Gods Heilige Geest.
  • De verkondiging van het Woord welke tevens omvat de door de Heilige Geest uit dat Woord geopenbaarde Bruidsleer en Tabernakelstudie.

(weblink: p://www.bethelpinksterkerk.nl/index.php/geloofsovertuiging)

 

VISIE/MISSIE:

 Zij verwezenlijkt haar eerder genoemde doelen door:

  •    evangelisatiediensten
  •    bijbelstudies
  •    bidstonden
  •    zendingswerk.