De Bethel Pinksterkerk Groningen kent 2 besturen:

1. Kerkbestuur:De voorganger, ouderlingen en diakenen
van de Bethel Pinksterkerk Groningen.

2. Stichtingbestuur:

Het bestuur van de Stichting Bethel Pinksterkerk Groningen is het aanspreekpunt voor overheid en maatschappij.
Tevens bereidt zij onderwerpen voor en voert besluiten uit van het Kerkbestuur.

Taken:

  • Voorbereiden en uitvoeren besluiten
  • Secretariaat Bethel Pinksterkerk Groningen
  • Financieel beheer Bethel Pinksterkerk Groningen
  • Informeren, adviseren en ondersteunen van het Kerkbestuur
  • Financieel toezicht Bethel Pinksterkerk Groningen

De Bethel Pinksterkerk Groningen is aangesloten bij de Bethel Pinksterkerk Nederland.
Er is geen sprake van een onderlinge juridische band.