In dit hoofdstuk worden de financiën van de Bethel Pinksterkerk Groningen toegelicht.


De besteding van de financiën zijn geheel in lijn met de (geestelijke) missie en visie van de kerk.
De staat van baten en lasten geeft inzicht in de ontvangsten en bestedingen.

1. Financiën

De Bethel Pinksterkerk Groningen verwerft al haar benodigde financiën uitsluitend uit collectes en giften van haar leden.
Haar vermogen wordt volledig aangewend voor de realisatie van de kerkelijke activiteiten en de kosten van huisvesting.

 

2. Beloningsbeleid

De kerk staat onder de geestelijke leiding van het kerkbestuur.

Externe sprekers ontvangen een billijke vergoeding voor hun spreekbeurt (Verkondiging van Gods Woord).
Daarnaast is er een vergoeding voor het geestelijk werk.

Doelstelling is altijd dat vergoedingen niet bovenmatig zijn, maar billijk en fiscaal verantwoord.

Daarnaast hanteert de Bethel Pinksterkerk Groningen een helder systeem van kostenvergoedingen.
Kosten, uitsluitend gemaakt ten behoeve van de uitoefening van de eerder beschreven activiteiten, worden vergoed aan de verbruiker op basis van aantoonbare uitgaven.
Hiertoe behoort ook een kilometervergoeding conform de fiscale norm.