Geestelijke groei, fellowship, harmonie en de onmisbare Liefde van God
zullen onlosmakelijk verbonden blijven met de Bethel Pinksterkerk Groningen, want God is Liefde.
Vreugde en blijdschap in het beleven van het geloof zijn de bakens in daadwerkelijk uitleven van het geloof.
Samen bouwen we verder aan het Koninkrijk van God.

De Bethel Pinksterkerk Groningen zal blijven ontwikkelen en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in dit beleidsplan actualiseren.