Lasten

   

Huisvestigingskosten
Kerkelijk werk
Bijdrage overkoepelend orgaan
Overige kosten
Beheer en administratiekosten
Zendingsuitgave
Audio visuele uitgaven

 

   € 5.880,00
   € 4.068,22
   € 1.884,50
   € 4.895,73
   € 1.813,19
   € 1.130,00
   €    588,19

Subtotaal

 

€ 20.259,83

 

Baten

   

Tienden/Giften
Zendingscollectes
Overige inkomsten

Subtotaal

€  15.281,70 
€    6.313,09
  €          44,22 


€  21.639,01 

 

Saldo baten en lasten

 


€ 1.379,18