Lasten

   

Huisvestigingskosten
Kerkelijk werk
Bijdrage overkoepelend orgaan
Overige kosten
Beheer en administratiekosten
Zendingsuitgave
Audio visuele uitgaven

 

€ 4.680,00
€ 8.239.82
€ 2.560,80
€ 3.342,25
€ 1.219,25
€ 2.250,00
€     642,08

Subtotaal

 

€ 22.934,20

 

Baten

   

Tienden/Giften
CollectesSubtotaal

€ 23.323,80
€   4.615,25€ 27.939,05

 

Saldo baten en lasten

 


   €5.004,85