Lasten

   

Huisvestigingskosten
Kerkelijk werk
Bijdrage overkoepelend orgaan
Overige kosten
Beheer en administratiekosten
Zendingsuitgave
Audio visuele uitgaven

 

€ 5.180,00
€ 2.613,58
€ 2.390,20
€ 3.329,73
€ 1.426,56
€ 2.960,40
€ 1.464,39

Subtotaal

 

€ 19.364,86

 

Baten

   

Tienden/Giften
Collectes
Overige inkomsten


Subtotaal

€ 22.739,74
€ 2.499,52
€      190,00


€ 25.429,26

 

Saldo baten en lasten

 


€ 6.064,40