Lasten

   

Huisvestigingskosten
Kerkelijk werk
Bijdrage overkoepelend orgaan
Overige kosten
Beheer en administratiekosten
Zendingsuitgave
Audio visuele uitgaven

 

   € 5.880,00
   € 3.903,19
   € 2.794,40
   € 4.610,00
   € 1.427,80
   € 3.175,44
   €1.877,02

Subtotaal

 

€ 23.667,85

 

Baten

   

Tienden/Giften
Collectes


Subtotaal

€  22.946,00
€    7.787,31
   


€  30.733,31

 

Saldo baten en lasten

 


€ 7.065,46