Lasten

   

Huisvestigingskosten
Kerkelijk werk
Bijdrage overkoepelend orgaan
Overige kosten
Beheer en administratiekosten
Zendingsuitgave
Audio visuele uitgaven

 

€ 4.680,00
€ 3.760,88
€ 2.450,40
€ 3.887,37
€ 1.616,16
€ 2.820,00
€ 2.241,92

Subtotaal

 

€ 21.456,73

 

Baten

   

Tienden/Giften
Collectes
Overige inkomsten

Huur restitutie

Subtotaal

€ 22.666,00
€ 4.708,72
€ 2.000,24

€ 1.170,00

€ 30.544,96

 

Saldo baten en lasten

 


   €9.088,23