Lasten

Huisvestigingskosten
Kerkelijk werk
Bijdrage overkoepelend orgaan
Overige kosten
Beheer en administratiekosten
Zendingsuitgave
Audio visuele uitgaven

€ 5.880,00
€ 3.903,19
€ 2.794,40
€ 4.610,00
€ 1.427,80
€ 3.175,44
€1.877,02

Subtotaal

€ 23.667,85

Baten

Tienden/Giften
Collectes


Subtotaal

€ 22.946,00
€ 7.787,31


€ 30.733,31

Saldo baten en lasten


€ 7.065,46