the20court20of20the20tabernacle2020Exod279-13De indeling van de tabernakel (tent der samenkomst) onderscheidt zich in het Voorhof, het Heiligdom en het Allerheiligdom.
God Zelf had het plan ontworpen en was ook de Bouwmeester daarvan.
Opdat Hij in het midden van Zijn volk kon wonen. Exodus29:45
De tent was door de omheining afgescheiden van het volk van Israël.
Er was alleen toegang tot de tent via 'de Poort' welke 3 ingangen had en 4 pilaren. 
Dit wijst op de 4 evangeliën waardoor wij kennis nemen van de 3-enige God:
Vader, Zoon en Heilige Geest.

tabernacle-koperen-brandofferaltaar-tekening 240x184Exodus 27:1-8 DE BESCHRIJVING
Vers 1.  Een altaar van sittimhout. Afmeting: 5 el x 5 el (vierkant) x 3 el hoogte.
Vers 2.  Er zijn 4 hoornen op zijn 4 hoeken. Uit dat altaar zullen de 4 hoornen zijn.

wasvat

Lees Exodus 30 : 17- 21 
vers 17 God's bevel tot Mozes i.v.m. het maken van het koperen wasvat.
vers 18 Een wasvat van koper met een koperen voet om hierin het water te doen.
Het doel = om zich te wassen.
De plaats: tussen de tent der samenkomst en het brandofferaltaar.
vers 19 Aäron en zijn zonen moesten er hun handen en voeten wassen.
vers 20a. Voor zij de tent der samenkomst binnengingen, moesten zijn zich met water wassen -opdat zij niet sterven zouden.

deur

Door de deur komen wij in het Heiligdom, waar 3 voorwerpen staan:
de gouden kandelaar   - de tafel der toonbroden - het wierookaltaar

De kandelaar - is gemaakt uit één talent gelouterd goud en heeft 7 armen.
De tafel der toonbroden en het wierookaltaar zijn gemaakt uit sittimhout, overtrokken met goud.

De geestelijke betekenis van deze objecten zijn in het kort:

kandelaarIn het Heiligdom van de Israëlitische tabernakel
bevond zich de zevenarmig gouden kandelaar.
Zodra men in dit heiligdom binnen kwam viel het oog op deze kandelaar, omdat zij het enig licht verspreidende voorwerp was in deze ruimte.
De kandelaar was gemaakt van massief geslagen goud.

tabernacle-gouden-wierookaltaar-tekening 164x123Behandelde schriftgedeeltes: Exodus 30:1-10,  34-38, Exodus 37:25-29

De beschrijving van het gouden wierookaltaar.Exodus 30:
Vers 1.Een altaar des reukwerks gemaakt van sittimhout. (met goud overtrokken)
Vers 2.De afmetingen: hoogte 2 el; lengte 1el; breedte 1el; 4 hoornen uit dat altaar.
Vers 3. Het altaar en de 4 hoornen zijn overtrokken met goud en er is een gouden krans rondom.
Vers 4. 4 Gouden ringen (aan elke zijde 2) tot plaatsen van de handbomen,om het altaar te dragen.
Vers 5.2 Draagbomen van sittimhout(1) met goud overtrokken.

Hogepriester reukofferaltaarEXODUS 30:34

MIRRE-SAP / ONYCHE / GALBAN ZUIVERE WIEROOK (WIT)
1.MIRRE-SAP
De letterlijke betekenis van het grondwoord "mirre-sap" in het Grieks is:'alles wat druppelt', zoals de zuivere mirre. 
Mirre betekent: "druppelen als tranen' en het druppelt als tranen uit de stam van de mirre-boom. 
In het Hebreeuws is de betekenis 'bitter'.
Mirre heeft ook een bittere smaak, het werkt stelpend en werd als een opwekkend middel aangewend. 
Ze is kostbaar en sterk geurend.

highprst

DE HOGEPRIESTER
In Exodus 28 zijn 2 soorten kledingstukken vermeld, te weten
1.De hoge priesterlijke kleding Exodus 28: 1-39; 42, 43
2.De priesterlijke kleding Exodus28: 40,42,43
DE HOGE PRIESTERLIJKE KLEDING.  
Exodus 28:4  Deze bestaat uit:
* een efod;
* een blauwe mantel;
* een rok met oogjes;
* een gordel;
* een hoed;
* een vierkante borstlap des gerichts vers 15,16;
* de linnen onderbroek.