jeruzalem-aOns lichaam is ongeveer 7 x een span, gemeten van hals tot voet in staande houding.
Nu is ons hoofd + lichaam het beeld van: Christus = het Hoofd de gemeente = het lichaam Kollosenzen. 1:18,24.
Dit lichaam bestaat uit hen, die verlost zijn door het bloed van Christus ( = het Lam van God)
en ook door het schaduwbeeld van dieren - offeranden, en wel vanaf de val van Adam en Eva tot en met het 1000-jarig Vrederijk.
Een totale periode omvattend van = 7000 jaar.

En nu zien we, dat het Nieuwe Jeruzalem een vierkante stad is -Openbaring. 21:10, 16, waarin de gemeente des Heren verzameld is.
Dit Nieuwe Jeruzalem is gedurende 1000 jaren boven bij Christus Openbaring. 20:4,

hogepriester 130x261In dit hoofdstuk wordt beschreven, dat de Israëlische hoge priester: op de grote
verzoendag het aller heiligdom binnentreedt, achter het voorhangsel. niet is in zijn volledige hoge priesterlijke kledij, doch slechts in de witte rok.
Men vraagt zich dan af: waarom niet in vol ornaat, doch slechts in de witte rok?
Het antwoord ligt in de geestelijke achtergrond, nl. het witte kleed van de
hoge priester is een schaduwbeeld van de
VERHEERLIJKING VAN CHRISTUS BIJ ZIJN HEMELVAART.
* De Kruiswandeling is achter de rug (= de efod is afgelegd).
* De Opstanding heeft 40 dagen geleden plaats gehad
( = de blauwe mantel van de efod ook afgelegd).
* Alleen blijft slechts de Hemelvaart over, waar Hij heengaat tot
achter het gordijn en binnentreedt in de eeuwige heerlijkheid.
Dit wordt weergegeven door die witte rok die de hoge priester aan heeft tijdens
zijn binnentreden in het heilige der heilige.

kandelaarIn het Heiligdom van de Israëlitische tabernakel
ond zich de zevenarmig gouden kandelaar.
Zodra men in dit heiligdom binnen kwam viel het oog op deze kandelaar, omdat zij het enig licht verspreidende voorwerp was in deze ruimte.
De kandelaar was gemaakt van massief geslagen goud.

tabernakel-tweede-kleedExodus 26:7-13
De beschrijving: er het tabernakelkleed bevindt zich een deksel van geitenhaar,
dit is als een tent boven de tabernakel geplaatst.
Dit geitenharenkleed bestaat uit: 11 (elf) gordijnen.
De maten: de lengte van 1 gordijn is 30 el, de breedte van 1 gordijn is 4 el. Deze 11 gordijnen zijn verdeeld in 2 groepen: één van 5, één van 6. Het 6e gordijn van de andere groep is dubbel en hangt voor op de tent. Deze 2 groepen gordijnen zijn aan elkaar vastgemaakt met 50 striklisjes aan elke kant van elke groep.
Ook zijn er 50 koperen haakjes, en deze haakjes zullen in de striklisjes worden gedaan; alzo wordt de tent van geitenhaar als één geheel.De helft van de achterste groep gordijnen bedekt.

deur

Door de deur komen wij in het Heiligdom, waar 3 voorwerpen staan:
gouden kandelaar -de tafel der toonbroden-het wierookaltaar

De kandelaar - is gemaakt uit één talent gelouterd goud en heeft 7 armen.
De tafel der toonbroden en het wierookaltaar zijn gemaakt uit sittimhout, overtrokken met goud.

De geestelijke betekenis van deze objecten zijn in het kort:

wasvat

LeesExodus 30 : 17- 21
ers 17God's bevel tot Mozes i.v.m. het maken van het koperen wasvat.
ers 18Een wasvat van koper met een koperen voet om hierin het water te doen.
Het doel = om zich te wassen.
De plaats: tussen de tent der samenkomst en het brandofferaltaar.
ers 19Aäron en zijn zonen moesten er hun handen en voeten wassen.
ers 20a.Voor zij de tent der samenkomst binnengingen, moesten zijn zich met water wassen -opdat zij niet sterven zouden.

tabernacle-gouden-wierookaltaar-tekening 164x123Behandelde schriftgedeeltes: Exodus 30:1-10, 34-38, Exodus 37:25-29

De beschrijving van het gouden wierookaltaar.Exodus 30:
Vers 1.Een altaar des reukwerks gemaakt van sittimhout. (met goud overtrokken)
Vers 2.De afmetingen: hoogte 2 el; lengte 1el; breedte 1el; 4 hoornen uit dat altaar.
Vers 3. Het altaar en de 4 hoornen zijn overtrokken met goud en er is een gouden krans rondom.
Vers 4. 4 Gouden ringen (aan elke zijde 2) tot plaatsen van de handbomen,om het altaar te dragen.
Vers 5.2 Draagbomen van sittimhout(1) met goud overtrokken.

tn tabernakel-derde-kleed(3e kleed ) eeft ons het beeld van LIEFDE, nl. het deksel van roodgeverfde ramsvellenExodus 26:14a.
De beschrijving: De tekst geeft slechts aan: maak een deksel van roodgeverfde ramsvellen.
Er zijn geen maten aangegeven, ook geen delen, niet anders dan de rode kleur van het bloed en vellen,
die logisch aan elkaar gehecht zijn; ook het aantal vellen wordt hier niet genoemd.

De geestelijke betekenis:
De rode kleur = de bijbelse kleur van het BLOED.
Genesis 22: 7 - 13Het meest schitterende schaduwbeeld van de offerande van het Goddelijk offer is Izaak,
de zoon van Abraham, als het typebeeld van Jezus Christus.

Hogepriester reukofferaltaarEXODUS 30:34

MIRRE-SAP / ONYCHE / GALBAN / ZUIVERE WIEROOK (WIT)
1.MIRRE-SAP
De letterlijke betekenis van het grondwoord"mirre-sap" in het Grieks is:'alles wat druppelt', zoals de zuivere mirre.
Mirre betekent: "druppelen als tranen' en het druppelt als tranen uit de stam van de mirre-boom.
In het Hebreeuws is de betekenis 'bitter'.
Mirre heeft ook een bittere smaak, het werkt stelpend en werd als een opwekkend middel aangewend.
Ze is kostbaar en sterk geurend.

the20court20of20the20tabernacle2020Exod279-13De indeling van de tabernakel (tent der samenkomst) onderscheidt zich in het Voorhof, het Heiligdom en het Allerheiligdom.
God Zelf had het plan ontworpen en was ook de Bouwmeester daarvan.
Opdat Hij in het midden van Zijn volk kon wonen.Exodus29:45
De tent was door de omheining afgescheiden van het volk van Israël.
Er was alleen toegang tot de tent via 'de Poort' welke 3 ingangen had en 4 pilaren.
Dit wijst op de 4 evangeliën waardoor wij kennis nemen van de 3-enige God:
Vader, Zoon en Heilige Geest.