deur

Door de deur komen wij in het Heiligdom, waar 3 voorwerpen staan:
de gouden kandelaar -de tafel der toonbroden-het wierookaltaar

De kandelaar - is gemaakt uit één talent gelouterd goud en heeft 7 armen.
De tafel der toonbroden en het wierookaltaar zijn gemaakt uit sittimhout, overtrokken met goud.

De geestelijke betekenis van deze objecten zijn in het kort:


Kandelaar= licht verspreiden voor Jezus, zonder deze kandelaar zouden de priesters hun werk niet kunnen doen.
tafel met(2 rijen van 6)toonbroden= het dagelijkse woord van God, wat plaats moet krijgen op de tafel van ons hart.
De wierookvaatjesóp de toonbroden wijzen naar onze aanbidding die voortkomt uit onze ervaring en overgave aan het Woord van God.
Wierookaltaar= het verst vooruitgeschoven object tegen het voorhang aan, dat wijst op ons gebedsleven.
De bekleding van het sittimhout met goud wijst op ons karakter dat overkleed moet worden met het goud van Gods Heilige Geest.

Het voorhang dat het heiligdom scheidde van het allerheiligdom scheurde van boven naar beneden toen Jezus stierf op Golgotha, waardoor de toegang tot God vrij was.
Slechts éénmaal per jaar ging de Hogepriester gekleed in de witte rok met oogjes het heiligdom binnen met een schaaltje met bloed van de offerdieren.
Achter het voorhang bevond zich deArke des Verbonds,
gemaakt van sittimhout en van binnen en van buiten bekleed met goud.
In de ark bevonden zich 3 objecten die daar permanent in moesten blijven
en die wijzen naar de drie objecten in het Heiligdom n.l:
de bloeiende staf van Aäron - (wijst naar de gouden kandelaar/getuigenis),
de kruik met manna - (wijst naar de tafel der toonbroden / Jezus het Brood des Levens)
en de twee stenen tafelen -(wijst naar het wierookaltaar / God de Vader,bron van heiligheid en liefde)

Veel en veel meer is over de tabernakelstudie te vertellen:
o.a. de kleuren, de materialen de gebruiken, de offers,
de tabernakelklederen, de berderen en de gouden kranzen om de tafels.
Het zou te ver gaan om hier op deze plaats alles te vernoemen.
Het heeft onze levens veranderd en doet dat nog dagelijks.
De tabernakelstudie geeft je een diep inzicht in de wijsheid en liefde van God.