hogepriester 130x261In dit hoofdstuk wordt beschreven, dat de Israëlische hoge priester: op de grote
verzoendag het aller heiligdom binnentreedt, achter het voorhangsel. niet is in zijn volledige hoge priesterlijke kledij, doch slechts in de witte rok.
Men vraagt zich dan af: waarom niet in vol ornaat, doch slechts in de witte rok?
Het antwoord ligt in de geestelijke achtergrond, nl. het witte kleed van de
hoge priester is een schaduwbeeld van de
VERHEERLIJKING VAN CHRISTUS BIJ ZIJN HEMELVAART.
* De Kruiswandeling is achter de rug (= de efod is afgelegd).
* De Opstanding heeft 40 dagen geleden plaats gehad
( = de blauwe mantel van de efod ook afgelegd).
* Alleen blijft slechts de Hemelvaart over, waar Hij heengaat tot
achter het gordijn en binnentreedt in de eeuwige heerlijkheid.
Dit wordt weergegeven door die witte rok die de hoge priester aan heeft tijdens
zijn binnentreden in het heilige der heilige.


De oogjes.
De oogjes op de witte rok wijzen op het feit, dat de Here nu in de hemel ziet naar Zijn kinderen.
En dit zien, geschiedt door de Heilige Geest. Hij heeft Zijn Heilige Geest gezonden
als Zijn Goddelijke Plaatsvervanger in ons midden, en daarom ziet Hij met de ogen van de Heilige Geest.
Zacharia 3:9 de steen met de 7 ogen is het typebeeld van Christus, vol van de Heilige Geest.

De kunstelijke riem - Exodus 28:8.
Deze riem is op de efod zichtbaar en heeft dezelfde kleuren van de efod.
Zij houdt deze 3 kleden, nl. efod, blauwe mantel en witte rok tezamen gebonden.
Aangezien zij dezelfde kleuren heeft als de Efod (goud, hemelsblauw, purper, scharlaken, fijngetweernd linnen), DOOD + OPSTANDING + VERHEERLIJKING.
Deze 3 feiten zijn als 3 kleden, als 3 zegels, die het leven van Christus bestempelen.
Hierdoor was Hij onmiskenbaar de Zoon van de levende God.
Het zijn ook deze 3 feiten, die elke volgeling van de Here Jezus zullen bestempelen,
nl. dood in Christus - bekering; opstanding in Christus - waterdoop en vervulling met de Heilige Geest,
verheerlijking in Christus of opname bij Zijn komst.

Dit zijn de 3 feiten, die de kerk van Christus ervaart, nl. PASEN - PINKSTEREN - OPNAME.
Dit zijn de 3 feiten, die in de 3 Israëlische feesten herdacht worden nl. PASEN - PINKSTEREN - LOOFHUTTENFEEST. Voorwaar 3 klederen, die door de kunstelijke riem bij elkaar worden gehouden.

De hoed met gouden plaat: Exodus 28:36-38.
Op deze gouden plaat, die zich op het voorhoofd bevindt, staan in Hebreeuwse woorden geschreven
'DE HEILIGDHEID DES HEREN'.
In Openbaring 7:3; Opbaring 14:1; Opbaring. 22:4, staat geschreven, dat de kinderen van God aan hun voorhoofden verzegeld zijn en de Naam van de Vader dragen.
Lees ook Openbaring 3:12.
'DE HEILIGHEID DES HEREN', die op de gouden plaat geschreven staat, staat in verband met de verheven Naam van de Heer. nl. DE HERE JEZUS CHRISTUS.

Het is in die ene Naam, dat alle dingen gedaan moeten worden:
Bidden in die Naam van de Here Jezus Christus - Johannes 16:23, 24, 26.
Eten, drinken of iets anders in de Naam Here Jezus Christus, Kollosenzen 3:17.
Krankheid,ziekten uitwerpen in de Naam Here Jezus Christus, Kollosenzen 3:17.
Duivelen en demonen weder staan in de Naam Here Jezus Christus, Kollosenzen 3:17.

Ook als wij ondergedompeld worden in de waterdoop in de Naam Here Jezus Christus, vaarwel zeggen het oude leven en de laatste smet van de zonden - zo ontvangen wij, met de verzegeling
bij de vervulling met de Heilige Geest (Efeze 1:13, 14) deze Goddelijke inscriptie.
Hoe heerlijk om een naamdrager te zijn van die ene, heerlijke Naam Here Jezus Christus.
Hoe heerlijk als onze harten en hoofden, dag en nacht gevuld zijn met die ene naam en dat bij alles wat wij doen, wij die Naam steeds aanroepen in aanbidding.
Voorwaar, de heiligheid van de Heer zal dan aan ons bevonden worden.
Het is immers deze Naam die de ongerechtigheid van de kinderen van God draagt?

De borstlap des gerichts - Exodus 28:15-30.
Dit is een merkwaardig kledingstuk. Alhoewel dit eigenlijk het kledingstuk is, dat direct in het oog valt wordt de behandeling wat achteraan geplaatst, vanwege de bijzondere positie die dit kledingstuk inneemt.
Zij bestaat uit een vierkante borstlap. waarop 12 stenen zijn ingelegd, terwijl de lengte en breedte van die lap een span is.
Een span is de ruimte tussen de toppen van duim en pink, zover mogelijk uit elkaar gespreid.
Wat is hiervan de geestelijke betekenis?
God is de Schepper van het menselijk lichaam, en alles wat Hij geschapen heeft, dat heeft Hij met wijsheid en kennis gedaan. God heeft Zijn maten aan dat lichaam gegeven.
Deze maten hebben niet alleen hun reële, doch ook hun geestelijke waarden.
De mens is niet alleen stoffelijk, doch bovenal een geestelijk wezen.