highprst

DE HOGEPRIESTER
In Exodus 28 zijn 2 soorten kledingstukken vermeld, te weten
1.De hoge priesterlijke kleding Exodus 28: 1-39; 42, 43
2.De priesterlijke kleding Exodus28: 40,42,43
DE HOGE PRIESTERLIJKE KLEDING.
Exodus 28:4 Deze bestaat uit:
* een efod;
* een blauwe mantel;
* een rok met oogjes;
* een gordel;
* een hoed;
* een vierkante borstlap des gerichts vers 15,16;
* de linnen onderbroek.BESCHRIJVING VAN DE KLEDINGSTUKKEN.

1.De efod Exodus. 28: 6-14
Dit is een sierlijk overkleed doorweven van de kleuren: goud, blauw, purper, scharlaken en fijn getweernd linnen.
Aan de 2 samenvoegende schouderbanden zijn aan de einden 2 sardonixstenen geplaatst.
Op 6 vlakken van elke steen zijn gegraveerd gelijk zegels: de 12 namen van de zonen van Israël.

2.De blauwe mantel Exodus. 28: 31 - 35
De mantel heeft een hemelsblauw kleur en is onder aan de efod zichtbaar.
Aan de zoom van de mantel zijn granaatappelen gehecht.
De granaatappelen hebben de volgende kleuren: hemelsblauw, purper, scharlaken.
Tussen 2 granaatappelen bevindt zich een gouden schelletje.Exodus 28:32
Deze mantel bestaat uit één stuk, met het hoofdgat in het midden.

3.De rok met oogjes. Exodus 28:39
Deze is zichtbaar onder aan de blauwe mantel, bestaat uit fijn wit getweernd linnen met oogjes op de rok.

4.De kunstige riem van de efod. Exodus 28:8
Deze riem heeft dezelfde kleuren als de Efod: goud, blauw, purper, scharlaken en fijn getweernd linnen.

5.De hoed. Exodus 28: 36-39
Aan de voorkant van de hoed is een gouden plaat met de inscriptie: "de heiligheid des Heren" bevestigd.
Deze gouden plaat is aan de voorzijde van de hoed bevestigd aan het voorhoofd.

6.De borstlap des gerichts. Exodus 28: 15-30
De borstlap is vierkant en heeft dezelfde kleuren als de efod, dus: goud, blauw, purper, scharlaken, fijn getweernd linnen.De afmeting: lengte = een span en de breedte = een span.
Een span is bij uitgespreide vingers de afstand tussen duimtop tot vingertop van de pink, ongeveer 22 cm.
Op de vierkante lap zijn 12 stenen gehecht in 4 rijen á 3 stenen.
Deze 12 stenen dragen de namen van de zonen van Israël.
In de borstlap bevinden zich de Urim en Thummim .
Deze Urim en Thummim zijn op het hart van Aäron, als hij voor het aangezicht des Heren ingaat.

7.De linnen onderbroek voor de hogepriester in de priesters. Exodus 28: 42,43
Deze moesten worden gedragen om 'het vlees der schaamte' te bedekken.

De geestelijke betekenis.
De kleding heeft n.m. betrekking op de levenswandel van onze Hoge priester, nl. onze HERE JEZUS CHRISTUS, door Zijn aardse omwandeling, Zijn dood, Zijn opstanding en hemelvaart heeft Hij het ganse verzoeningswerk volbracht.
Hij heeft ons een voorbeeld gegeven toen Hij nog op aarde wandelde tot aan Zijn verscheiden.

De efod:
Dit kledingstuk heeft dezelfde kleuren als: de deur, de voorhang en het tabernakelkleed, met dit verschil dat er gouddraad in verweven was.
De kleuren van de efod stellen dus de geloofswandel van onze Here Jezus Christus voor in Zijn 5-voudige bediening.

De kleuren van de kleding:
Hemelsblauw verwijzend naar : opstandingskracht
Purper verwijzend naar: koningsmajesteit
Scharlaken verwijzend naar: menselijk lijden
Fijn getweernd linnen verwijzend naar: goddelijke gerechtigheid
Goud verwijzend naar: de Heilige Geest.