biddende-handen-3Gebed is:
de grootste aan te boren bron van kracht, in het bijzonder in d e z e tijden, hoewel zijn vermogen en macht thans niet altijd gewaardeerd worden.
Bidden is:
het schreeuwen van de ziel tot God.
Het is de gemeenschap van het hart met de hemel.
Ons grootste gemis aan kracht, die ons juist gewordt door het gebed!


De gebedsloosheid is dan ook een van onze meest begaande zonden!

Bidden is:de o n m i s b a r e voorwaarde tot elke zegening, het geheim van alle macht en de voorloper van Pinksteren!

Alle grote opwekkingen zijn begonnen met ingespannen gebed.
Daarom is het gebed ons sterkste wapen tegen de machten der duisternis!

Het gebed doet Zijn tegenwoordigheid en kracht op aarde neerkomen en koppelt onze machteloosheid vast aan Zijn almacht.
Gebed is het volledig openzetten van onze ziel voor Christus.

Gebed zou de eerste daad van elke morgen en de laatste daad van elke avond moeten zijn"!

Het gebed overwint daar, waar alle andere dingen tekort schieten.
Onze activiteiten zullen verdubbelen, als wij genoeg tijd aan het gebed willen wijden.
Al het goddelijke, dat er in de wereld gebeurt, is het resultaat van gebed.
Gebed is de ENIGE oplossing voor een wereld in nood!

Niets kan grotere verrijking, verworvenheid en vervulling voortbrengen dan de kracht van het gebed.
Geen volk heeft betere staatsburgers dan dat volk, dat heeft leren bidden.
Klein zijn MET God betekent klein zijn VOOR God!
Het gebed zou 's morgens de sleutel en 's avonds de grendel m o e t e n zijn.
Wij kunnen niet voortstrompelen en struikelen, als wij op onze knieën liggen.
De Bijbel zegt ons niet om zonder ophouden te prediken, maar de Bijbel zegt ons wel om zonder ophouden te bidden
(1 Thess. 5:17)Dagelijks bidden is de opleiding voor onze ziel.
Het is een dringende noodzaak, geen laatste toevlucht!
Het knielende gebed houdt iemand in de goede geestelijke conditie.Gebed sterkt ons niet zozeer voor het grotere werk,
maar het IS het grotere werk. Al het andere is van minder belang.

Er is geen betere weg om meer te bereiken in minder tijd dan alleen die van het gebed.
Daarom hoeven wij ook geen "twintig euro antwoord" te verwachten op een "tien eurocent gebed".
Want gebed is niet zozeer een weg om te bekomen wat wij verlangen, als wel een weg om te bekomen wat God verlangt!

God luistert naar hem, die luistert naar God.
Maar voor diegenen, die met hun hart naar ongerechtigheid lonken, stopt Hij de oren toe.
Psalm 66:18 "Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Here zou niet verhoord hebben".

Gebed is de hoogste vorm van arbeid, de grootste noodzaak voor ons leven, de thermometer voor onze ziel, en de meter van onze geestelijke gezondheid.
Het nalaten van gebed is zonder meer: Z O N D E!
"Wat ook mij aangaat, het zij verre van mij, dat ik tegen de Here zou zondigen, dat ik zo aflaten voor u te bidden"
( 1 Samuel 12:23a)
Gebedszonden zijn werkelijke zonden. Zonde weerhoudt het gebed en gebed weerhoudt de zonde!

Bidden en Vasten door: F. D. Jarvis