tn tabernakel-buitenste-tabernakelkleedExodus 26:14b

Ook hier geen vermelding van maat, geen delen, niets is er aangegeven.
Het dassen-vel is het vel van de z.g. zee-hond.
Het leer van deze huid is zeer taai en buitengewoon bestand tegen allerlei weers-invloeden.
Het dassen-vel beschermt de ganse tabernakel, en omdat het het bovenste kleed is, komen hierop de stormen, regens, rukwinden, etc. het spreekt ons dus van O O R D E E L !Voorbeeld: De Ark van Noach beschermde het 8 tal mensen in de arke tegen de zondvloed = het oordeel Gods! Zo ook dit dassenvellenkleed.

JEZUS: alzo kwam op Hem de volle slag van Gods oordeel
Galaten 3:13, Jesaja 53:7
Hij werd "verdrukt" en allen die 'in Hem' zijn (in geloof, hoop en liefde gewikkeld zijn),zijn vrij.
Doch die buiten Hem zijn, vallen onder het oordeel van God.

De kleur: het dassenvel was grauw van kleur en onaanzienlijk.
Alzo het uitwendig gelaat van Christus en allen die in Hem zijn;
Jesaja 52:13,14; Jesaja 53:2,3.

Maatloos: dit kleed heeft geen maat; grenzeloos wijd.
Alzo is ook Gods oordeel, wanneer men Zijn grenzeloze liefde verwerpt.
Gods genade is Zichzelf geven in Zijn Zoon - meer dan dit kon God niet doen -
dit was de uiterste grens van Zijn ontzaggelijke liefde.
Verwerpen wij dit, dan komen we te vallen in Zijn grenzeloos oordeel,
niet vanwege Zijn toorn, doch vanwege onze verwerping.

O Here, vul ons met deze alles verterende liefde Gods.