tn tabernakel-buitenste-tabernakelkleedExodus 26:14b

Ook hier geen vermelding van maat, geen delen, niets is er aangegeven.
Het dassen-vel is het vel van de z.g. zee-hond.
Het leer van deze huid is zeer taai en buitengewoon bestand tegen allerlei weers-invloeden.
Het dassen-vel beschermt de ganse tabernakel, en omdat het het bovenste kleed is, komen hierop de stormen, regens, rukwinden, etc. het spreekt ons dus van O O R D E E L !Voorbeeld: De Ark van Noach beschermde het 8 tal mensen in de arke tegen de zondvloed = het oordeel Gods! Zo ook dit dassenvellenkleed.

JEZUS: alzo kwam op Hem de volle slag van Gods oordeel 
Galaten 3:13, Jesaja 53:7
Hij werd "verdrukt" en allen die 'in Hem' zijn (in geloof, hoop en liefde gewikkeld zijn), zijn vrij.
Doch die buiten Hem zijn, vallen onder het oordeel van God.

De kleur: het dassenvel was grauw van kleur en onaanzienlijk.
Alzo het uitwendig gelaat van Christus en allen die in Hem zijn;
Jesaja 52:13,14; Jesaja 53:2,3.

Maatloos: dit kleed heeft geen maat; grenzeloos wijd.
Alzo is ook Gods oordeel, wanneer men Zijn grenzeloze liefde verwerpt.
Gods genade is Zichzelf geven in Zijn Zoon - meer dan dit kon God niet doen -
was de uiterste grens van Zijn ontzaggelijke liefde.
Verwerpen wij dit, dan komen we te vallen in Zijn grenzeloos oordeel,
niet vanwege Zijn toorn, doch vanwege onze verwerping.

O Here, vul ons met deze alles verterende liefde Gods.