I-asked-Jesus

  Hij deed het voor mij, Hij verliet Zijn plaats
  in de hemel opdat ik een eeuwig tehuis zou hebben.
  Hij verliet Zijn Vader opdat ik Zijn kind kon worden.
  Hij wandelde op deze aarde, zo dat ik in Hem kan leven.
  Hij nam een vlezen lichaam aan zodat ik Zijn kleed
  van rechtvaardigheid kon dragen.


Hij sprak de Woorden van Zijn Vader, zo dat ik het kon begrijpen.
Hij werd verworpen zo dat ik geaccepteerd zou worden.
Hij werd bespot opdat ik vrede kon hebben.
Hij werd geslagen, opdat ik genezen kon worden.
Hij verdroeg verraad , opdat ik Zijn Liefde zou kennen.
Hij stierf een pijnlijke dood, opdat ik vergeving kon ontvangen.
Hij verdroeg eenzaamheid,opdat ik met Hem kan zijn.
Hij ging terug naar de hemel om mij een plaats te bereiden.
Hij zond Zijn Geest opdat ik nooit meer alleen zou zijn.
Hij liet ons Zijn Woord, opdat ik bemoedigd zou worden.
Hij beloofde om terug te komen op wolken van glorie,
daarom wacht ik geduldig op Hem.
Hij is De Koning der koningen,de Heer der heren,
de Heldere Morgenster.
Hij is de enige Zoon van God,
JEZUS HOUDT VAN U, WIE U OOK BENT!!