kofferDoor Gods liefde steeds omgeven aangereikt in overvloed, 
eizen wij door ‘t aardse leven, vol met voor- en tegenspoed.

Iedereen draagt levenskoffers met soms zware levensvracht.
Maar ook vol met liefde-offers die God voor ons mensen bracht .

God wil aan ons mensen vragen:
‘Zie Mijn offers, neem ze waar, dan help Ik je koffers dragen
en je last wordt minder zwaar.

'k Wil je levenskoffers tillen,   ’t maakt niet uit hoe of je reist.

Maar je moet het zelf ook willen jouw vertrouwen is vereist.

Volg Mij op de ‘weg van Liefde’ die Ik voor jou heb bereid

En ergeef hen die jou griefden, als een offer, zonder spijt.

Ooit bracht Ik het grootste offer als een Goddelijk bewijs.

Kom geef Me nu je koffer Ik draag mee tot ’t paradijs.’

Efeziërs 5: 2 en ga nu de weg van de Liefde zoals Christus,
e ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer,
als een geurige gave van God.

: Hans Cieremans