storm-op-zee God is de Schepper van alles wat bestaat
Heel de wereld is Zijn gebied,
Hij is het die de pelgrims terzijde staat
daarom verliezen wij de moed niet.

God heeft ons geen kalme reis toegezegd elk hart heeft zijn eigen smart
soms wordt er veel verdriet op je schouders gelegd
dan is de nacht gitzwart, d an valt het zwaar om verder te reizen
met het hoofd omhoog geheven zoek God die je de weg wil wijzen
door de hindernissen in dit leven

Hij is je trouwe Raadsman Hij ziet al je onmogelijkheden
ook al word jij er doodmoe van,
Hij blijft je dragen in alle omstandigheden.

Pelgrims zijn op zoek naar de toekomstige stad
zij voelen steeds meer het verlangen
om aan het einde van hun levenspad Gods heil
voor eeuwig te ontvangen

door: Mina Mulder-Zuur