storm-op-zeeGod is de Schepper van alles wat bestaat
Heel de wereld is Zijn gebied, Hij is het die de pelgrims terzijde staat
aarom verliezen wij de moed niet.

God heeft ons geen kalme reis toegezegd elk hart heeft zijn eigen smart

oms wordt er veel verdriet op je schouders gelegd dan is de nacht gitzwart

Dan valt het zwaar om verder te reizen met het hoofd omhoog geheven
Zoek God die je de weg wil wijzen door de hindernissen in dit leven

Hij is je trouwe Raadsman Hij ziet al je onmogelijkheden
k al word jij er doodmoe van

Hij blijft je dragen in alle omstandigheden

Pelgrims zijn op zoek naar de toekomstige stad
zij voelen steeds meer het verlangen

m aan het einde van hun levenspad Gods heil
oor eeuwig te ontvangen

: Mina Mulder-Zuur