God-zorgt-voor-jouHet was in mijn leven een komen en gaan,
toevloed van raads'len,
oms zwaar te verstaan,
een bloeien en sterven,
lach en een snik,
ch wij bleven samen,
ijn Jezus en ik.

Soms sleepten de golven mijn bootje schier mee,
fel woedden de stormen,
g stond vaak de zee;
een zien en een scheiden,
ch wij bleven samen,
ijn Jezus en ik.

Een bouwen en breken,
vreugde, dan leed,
een doorn in de ziele waar niemand van weet.
't Is scheiden op aarde tot d'uiterste snik,
maar wij bleven samen,
ijn Jezus en ik.

En als ik daar boven in glorie zal zijn,
eed met Zijn schoonheid en van zonden rein,
an zal niets ons scheiden,
een schaduw, geen schrik:
voor eeuwig tesamen,
ijn Jezus en ik.