3bomenOnce upon a mountain top, three little trees stood and dreamed of what they wanted to become when they grew up.

The first little tree looked at the stars and said: "I want to hold treasure. I want to be covered with gold and filled with precious stones. I will be the most beautiful treasure chest in the world!"

The second little tree looked out at the small stream
trickling by on its way to the ocean. "I want to be
traveling mighty waters and carrying powerful kings.
I'll be the strongest ship in the world!"

kerstetenRecept speciaal voor fijne Kerstdagen

Ingrediënten:100 % Liefde - 37 graden warmte - 1 schepje blijdschap

een vleugje kalmte - 50 % positiviteit - vooral geduld - plenty tijd

100% geluk vooral veel hoop!

Bereiding: Je neemt een hart vol liefde. - Overgoten met heel veel warmte,

The Shepherds002Stille Nacht, Heilige nacht ... en: Een wereld verloren in schuld!

Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.

Dat zongen de engelen voor de herders in de velden van Efrata (Luc. 2:14). Zo kondigden zij de geboorte van Jezus aan. Maar, de engelen profeteerden ook over vrede op aarde. Dat is een bijzondere vrede, die in Jezus Chris­tus geworteld is en alle verstand te boven gaat.

scheppingsdagenIn de bijbel staat geschreven dat God alles eens liet leven: Mensen, dieren, bloemen, gras, God schiep alles en mooi dat het was!

Adam en Eva kregen een woning: het paradijs. En God was hun Koning. Hun Here, hun Maker, ze kenden Zijn stem,alles was heerlijk,ze leefden met Hem.

rode draad dreamstime 7886944Heb je wel eens een wit kleed gezien waar een rode draad doorheen geweven was?
Of neem een wit laken en zet er een rode streep overheen met een viltstift. Wat steekt dat af.
Wat zie je dat goed. Daar moest ik aan denken toen ik nadacht over kerst.

wilde ganzenEr was eens een man die niet geloofde in de menswording en in de geestelijke betekenis van Kerstmis; hij was sceptisch over alles wat met God te maken had. Hij woonde met zijn gezin op het platteland. Zijn vrouw was diepgelovig en voedde ook haar kinderen trouw op in het geloof. Soms maakte hij het haar wel heel moeilijk omwille van haar geloof en vooral het vieren van het Kerstfeest zat hem dwars.

Jozef Maria onderwegEn nu gaan we niet alleen smullen', zei de man, ' we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is.' En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was er plaats.
Maar het kind werd tenslotte toch geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld.

kerst-kleurplaat-kerstmis-kaars-met-gezicht-medium-Er was eens een kleine kaars dat thuis op de plank stond. Het gebeurde al lang, lang geleden - zo lang, dat er nog geen elektrische verlichting bestond. Vlakbij de kaars op de plank lag een lucifersdoosje, en soms praatten die twee met elkaar!Op een dag zei het lucifersdoosje tegen de kaars: "Je wordt al korter en korter, telkens als je brandt gaat er iets van je af.

3bomen

3 BOMEN - 3 DROMEN

Lang geleden stonden er op een heuvel drie kleine bomen; ze stonden daar en droomden van wat ze later wilden worden wanneer ze groot waren.

De eerste kleine boom keek naar de sterren en zei: “Ik wil een schat bewaren. Ik wil bekleed worden met goud en gevuld met kostbare stenen. Ik word de mooiste schatkist in de hele wereld!”

morgenlicht Een tijdje geleden gebeurde er iets vreemds. Op een avond viel de stroom uit in de buurt en toen de lichten uitgingen strompelde ik op de tast naar de voorraadkamer waar de kaarsen speciaal voor dit soort gevallen bewaard worden. Bij het licht van een lucifer keek ik op de plank waar de kaarsen al rechtop stonden, opgebrand in diverse groottes van hun vorige missies. Met een andere lucifer stak ik ze alle vier aan.

Subcategorieën