2in-de-stalIn het evangelie van Lukas lezen we dat de engel Gabriël uit de hemel neerdaalde en bij een maagd, genaamd Maria, kwam. Geen wonder dat ze helemaal van haar stuk was! Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bevreesd, Maria, want jij hebt genade gevonden bij God.

Subcategorieën