rode draad dreamstime 7886944Heb je wel eens een wit kleed gezien waar een rode draad doorheen geweven was?
Of neem een wit laken en zet er een rode streep overheen met een viltstift. Wat steekt dat af.
Wat zie je dat goed. Daar moest ik aan denken toen ik nadacht over kerst.

Kerstfeest de geboorte van Christus. De Verlosser die al vanaf de zondeval aan de mens beloofd is. De rode draad door de hele bijbel heen.

De rode draad begint bij de moederbelofte. Als de mens in zonde gevallen is keert God zich niet van hem af maar belooft de Verlosser. Hij zal de kop van de slang (de duivel) vermorzelen.

Steeds weer zien wij in de bijbel het gevecht tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad.
Enkele plaatsen wil ik hier noemen.

In de dagen van Noach had de mens God de rug toegekeerd.
De mensen moesten niets van God hebben en waren hun eigen god.

Hoewel God strafte met de zondvloed ging de mens toch door en liep steeds weer achter de duivel aan.

God echter hield zijn belofte. Toen de Here Abraham riep een nakomeling van Sem, één van de zonen van Noach, werd de rode draad verder getrokken.

In de tijd van Jacob en Ezau zien wij weer dat de satan probeert Gods lijn te doorbreken.

Wij zien de draad naar Jozef gaan die, op een wonderbaarlijke manier ertoe mocht bijdragen dat Gods volk bewaard bleef.

De rode draad gaat door. Via Mozes in Egypte naar Kanaän, via de profeten naar Betlehem, waar uiteindelijk de beloofde Messias geboren wordt.

Tijdens het leven van Christus probeert hij (de satan), Hem te verleiden.
Maar Christus zegt: “Er staat geschreven je zult alleen de Here, jouw God aanbidden”.

Ook in onze tijd zien wij, als wij met geloofsogen kijken, dat de strijd nog steeds gaande is.
Hoewel de satan al het mogelijke inzet om Gods kinderen bij Hem vandaan te krijgen,
door armoede of rijkdom, ziekte of wat dan ook,
mogen wij weten dat voor hem de strijd, een verloren strijd is.

De beloofde Messias, de Eniggeboren zoon van God,
is de geschiedenis door een rode draad van verlossing geweest
en mag ook voor ons een rode draad zijn, een houvast voor ons leven,
de draad die door niemand gebroken kan worden.

Een draad die als het goed is zichtbaar wordt in ons leven.

Ina van der Welle