scheppingsdagenIn de bijbel staat geschreven dat God alles eens liet leven: Mensen, dieren, bloemen, gras, God schiep alles en mooi dat het was!

Adam en Eva kregen een woning: het paradijs. En God was hun Koning. Hun Here, hun Maker, ze kenden Zijn stem,alles was heerlijk,ze leefden met Hem.

In het paradijs mochten de mensen wonen,daar stonden bloemen

heel veel bomen. Daar was nooit verdriet, ze waren altijd blij.

God woonde er ook en zei:”van één boom mag je niet eten,

zul je dat nooit vergeten?” Toch aten zij van die boom op een dag.

De vijand van God zei: doe maar, het mag.

Toen kwam er op aarde verdriet en pijnen konden de mensen

iet meer Gods kinderen zijn.

Maar…..

God roept hen bij zich. Eigenlijk zouden ze moeten sterven,

aar God zegt:” Ik zal Mijn zoon, de Here Jezus, naar de aarde sturen.

Hij zal de straf voor jullie dragen”.

Ja, zo lief had God de wereld met de mensen.

Dat is allemaal wel heel lang geleden. Zijn de mensen niet vergeten wat God beloofd heeft?Vaak wel, maar God blijft de mensen er aan herinneren.

Denk maar aan Abraham. God beloofde hem heel veel kinderen, als hij gehoorzaam deed wat God hem zei.

Eens zou uit zijn familie de beloofde verlosser geboren worden.

Zo zou de wereld gezegend worden.

God stuurde uit Zijn hoge hemel,Gabriël, de engel, neer.

Hij bracht Gods boodschap aan Maria:“Jij wordt de moeder van de Heer”.

God is de Vader van het kind en Zijn naam zal Jezus zijn. Ja, die allergrootste Koning komt als baby’tje zo klein.

Wat een mooie boodschap heeft Maria toen gehoord.

En Maria sprak eerbiedig: “Mij geschiede naar uw woord”.

Het is nacht in de velden van Efratha. Herders houden de wacht bij hun kudde, terwijl ze daar zijn, weten ze nog niets van wat er in de stad Bethlehem is gebeurd, maar het zal niet lang duren of zij weten het.

Dit staat er in de bijbel:

Die nacht kwam er een engel van God bij enkele herders, die buiten in het veld overnachtten en op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet.

De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust.” Wees niet bang”, zei hij,” want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk.

Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Heer.

Ik zal u vertellen hoe u Hem kunt herkennen: het kindje ligt in doeken gewikkeld in een voerbak.” Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God loofden. Een hemels leger was het.

“Ere zij God in de hoge”, zongen zij.” Vrede op aarde bij mensen die naar Zijn wil leven.