Het was geen toeval: deze houten kribbe;

   God zelf had voor Zijn Zoon die plaats bepaald;

   de engel jubelde de blijde boodschap

   dat in een kribbe God was neergedaald;

Gods Zoon kwam op aarde
als een mens tussen mensen.
Hij kwam als de Zoon van
een mens naar ons toe.

kerst3Wees op het Kerstfeest weer een kind
met al die kleinen, die vol verbazing
om de schaam'len kribbe staan.
Laat al uw wijsheid thuis,
laat al uw trots verdwijnen,
want kinderen, kunnen God
het zuiverste verstaan.

Reeds eeuwenchristmas a 2 her voorzegd door de profeten; vervullend ons verlangen, onze dromen.
Immanuël -God met ons- zal Hij heten.
GOD met ons - de almachtige , de Vader,
de Eeuwige, die zit op hemeltronen,
die wil op aard in mensen harten wonen!
Die grote God komt zó Zijn kind'ren nader.

licht  Verlaat u op de kribbe niet,
  noch op de ezel en de os;
  het kind dat gij voor ogen ziet,
  het argeloze herderslied;
  maak er gerust uw hart van los!

lightstop't Zijn kleine dingen,
die maken 't leven warm.
En die je uit kunt delen,
al ben je nog zo arm.
't Is niet met aardse rijkdom,
dat men 't meeste hulpe biedt.
Maar kleine vriend'lijkheden,
een glimlach of een lied