lightstop't Zijn kleine dingen,
die maken 't leven warm.
En die je uit kunt delen,
al ben je nog zo arm.
't Is niet met aardse rijkdom,
dat men 't meeste hulpe biedt.
Maar kleine vriend'lijkheden,
een glimlach of een lied


Een troostende sterke handdruk,
een daad warm en spontaan.
Die hebben vaak bij zorgen,
zo heel veel goed gedaan.

Heer, geef mij Uw genade,
om zo mijn weg te gaan;
dat 'k tot een ieders hulpe,
van harte klaar zal staan.

Dan zal ik and'ren steunend,
ook zelf gelukkig zijn.
O, laat mij in het duister,
een helder lichtje zijn.