lichtVerlaat u op de kribbe niet,
noch op de ezel en de os;
het kind dat gij voor ogen ziet,
het argeloze herderslied;
maak er gerust uw hart van los!


Zo gij de stal wilt binnengaan
en knielen met de wijzen neer,
dden in geest en waarheid aan,
laat de deur wijd open staan,
uw Koning is een wereld Heer.

Sluit Hem niet in een lemen kluis
van wat uw denken moeizaam zocht.
Die eens een kribbe had als huis, 
hangt straks verlaten aan het kruis.

Het einde van Zijn bitt're tocht!
Weet: kruis en kribbe werden
den gehouwen uit dezelfde stam,
eboorte kreet en stervens schrei voegen zich tot een eend're rei,
en zie: de Herder werd het Lam!