Reeds eeuwenchristmas a 2 her voorzegd door de profeten; vervullend ons verlangen, onze dromen.
Immanuël -God met ons- zal Hij heten.
GOD met ons - de almachtige , de Vader,
de Eeuwige, die zit op hemeltronen,
die wil op aard in mensen harten wonen!
Die grote God komt zó Zijn kind'ren nader.


God MET ons, bij ons, met ons lot bewogen.
Niet mijlenver, niet torenhoog verheven,
maar in ons hart en levend in ons leven,
ontfermt Hij Zich in vaderlijk meedogen.

God met ONS- is dát niet het grootste wonder?
Die grote God ziet op de kleine aarde
ons mensen kind'ren, en wil ons aanvaarden;
wil ons vergéven, niemand uitgezonderd.

Immanuël -God met ons- zal Hij heten.
Eertijds voorzegd, nu levend in het heden.
Wie Hém aanvaardt, ontvangt de wáre vrede
en mag zich immermeer geborgen weten.

Door Jelly Verwaal