biddende

Omgang met de bijbel is eigenlijk alleen omgang met Jezus Christus en in Hem met de Vader. Als uw bijbellezen dat niet meer is en het al minder wordt, dan zegent het u niet. Dan hebt u nooit recht de bijbel gelezen, hoe u die misschien ook prijst als het Woord van God.

vis-etenEen dokter kwam eens in een boerengezin.
De maaltijd was net afgelopen en de vader las een gedeelte uit de Bijbel voor. De dokter zei: “Wel, man, ik dacht dat jij nogal vooruitstrevend en verstandig was. Zit jij nu nog in dat verouderde boek te lezen? Daar begrijp je toch immers de helft niet van.”

De boer antwoordde: “Inderdaad, dokter, het is waar wat u zegt.

barmhartige-samaritaan Bij een zeker semester begon een hoogleraar theologie zijn preekcolleges op een ongebruikelijke manier. Hij roosterde zijn studenten in om te prediken over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en op de dag van het college kleedde hij zijn experiment zo aan dat iedere student, één tegelijk, van het ene lokaal naar het andere zou gaan

timmermanOp een dag hielden de gereedschappen van de meubelmaker een vergadering. De voorzitter was broeder Hamer. De vergadering had hem duidelijk gemaakt, dat hij maar beter kan vertrekken, omdat hij teveel lawaai maakte. Hij zei daarop: "Als ik deze timmermansplaats moet verlaten, dan moet broeder kleine Boor er ook uit! Hij is van zo weinig belang, dat niemand hem zal missen."

verstoppertje-spelenKent u dat kinderspelletje nog, dat we zo graag in de avond schemering speelden, tot onze moeders riepen dat het tijd was om binnen te komen? “Verstoppertje” heette het spel.
Degene die ons moest zoeken, stond met zijn gezicht tegen de muur af te tellen: “tachtig - negentig - honderd”
Als het honderdtal was bereikt, riep hij met grote stem:ÍK KOM!

goudIeder van ons droomt er wel eens van om goud te vinden,
maar de meesten zoeken op de verkeerde plaats.
Dit verhaal gaat over twee luie jongens,
die ook goud vonden.Hun vader was een hardwerkende boer.
Hij leefde op het platteland van Australië
en had zijn bedrijf uit het niets opgebouwd.

aambidding

  Ik had de mij bekende boeken over lofprijs al gelezen.
  Ik wist wat de Bijbel zelf over dit onderwerp zegt.
  Ik had de ene prediker na de andere horen zeggen
  over de wonderbare macht,
  die er gelegen is in het loven en prijzen van God in en voor alle dingen.
  De moeilijkheid was dat ik het niet werkelijk geloofde.

bomen2-442x266Er was eens een bosplanter, die samen met zijn zoon een prachtige boomgaard aanlegde.
Er stonden kersenbomen in en appelbomen, dennenbomen en eiken.
Onder de eiken speelden dieren.
De bloemen geurden en de vogeltjes zongen hun blijde liedjes.
Maar op een dag kwam er een duistere figuur.
Hij maakte de bomen wijs dat hij een hypermoderne manier van watervoorziening voor ze had,

Alwie-zijn-geloof-op-Hem-bouwt 

  Wij kennen de adreswijzigingen wel, 
  die via de brievenbus bij ons binnenvallen.
  Maar stel dat God zou verhuizen, 
  wat voor kaartje zou Hij dan versturen?
  En toch deed Hij exact dat op de Pinksterdag!
  Pinksteren is een feest dat je niet los kan en mag koppelen
  van de geschiedenis die God met de mensheid heeft.
  Die geschiedenis kent een mooi begin in een prachtige tuin,
  waar God en mens een eenheid waren.
  Iedere avond wandelde God met de mens
  en er was nooit iets tussen hen.
  Totdat de mens in zonde viel en er een grote scheiding plaatsvond.
  De mens vertrok uit de aanwezigheid van God
  en de afstand was onoverbrugbaar.

zwerverKent u het verhaal van die schilder? Een nog jonge schilder maakt een schilderij van de terugkeer van de verloren zoon.
U kent die gelijkenis wel. Het schilderij is bijna klaar, je ziet het huis, je ziet de vader op de uitkijk staan, je ziet in de verte de oudste zoon op het land. Er is nog één grauwe plek op het schilderij.
Daar moet de belangrijkste persoon komen: de verloren zoon. Daar zoekt de schilder nog een model voor, iemand die als voorbeeld kan dienen. Dat moet natuurlijk een haveloze, vies persoon zijn.