bijbelPic

  Duizenden, ja echt duizenden verschillende bijbels zijn er in de wereld.
  Heel oude, heel dikke, zelfs één van hout heb ik wel eens gehoord.
  De bijbel wordt ook wel eens HET BOEK genoemd.
  Maar heb jij wel eens van HET WOORDENLOZE BOEK gehoord?
  Eigenlijk is dat de bijbel in het kort.
  Er zijn in het WOORDENLOZE BOEK maar vier bladzijden,
  nee, eigenlijk vijf, want de buitenkant doet ook mee.
  Over de hele wereld wordt dit boek gebruikt
  om wat er in de echte bijbel staat,


  heel simpel om uit te leggen aan mensen
  van verschillende talen en verschillende culturen.
  Gek eigenlijk, hè?
  Een WOORDENLOOSboek.
  WOORDENLOOS betekent: Zonder woorden.
  Wat heb je nou aan een boek zonder woorden.
  Dat kan toch geen mens lezen?
  Toch wel. Want de bladzijden spreken tot ons door hun kleur.

  Er is een GOUDEN (of gele) bladzijde, een zwarte, een  rode,
  een witte en een groene.
  Als ik jou zou vragen wat voor kleur jij het mooiste vindt,
  dan zou je waarschijnlijk antwoorden:
  'De gouden.' Gelijk heb je.
  De gouden bladzijde vertelt ons van een prachtig koninkrijk
  en van een land, waar je altijd gelukkig bent, de hemel.
  Ben jij niet benieuwd om te weten hoe het in de hemel is?
  Zit je niet vaak te denken: 'Hoe zou het zijn als je dood bent?'
  Wel, de Bijbel vertelt ons daar een paar dingen over.

  In de hemel is het mooi. Mooie kleuren, geluiden en vormen.
  Mooier dan je je ooit kunt voorstellen.
  'Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord...'
  staat er in de Bijbel.
  In de hemel zijn geen tranen meer,
  want God zelf zal alle tranen afwissen.
  De dood zal er ook niet meer zijn, geen oorlog en geen ziekte.
  Niemand doet meer zonde, dus slechte dingen,
  zoals liegen, stelen, vloeken...
  In de hemel zijn straten van goud en poorten van parels.
  Weet je wat de Heer Jezus ons beloofde?
  'In het huis van mijn Vader zijn veel woningen.
  Ik ga heen om voor jou een plaatsje klaar te maken.
  En als ik heengegaan ben en een plaatsje klaar
  gemaakt heb, kom ik weer terug en zal je tot Mij nemen
  en dan mag jij ook zijn waar Ik ben.'
  Heb je wel eens gehoord van het BOEK DES LEVENS?
  Daar moet je naam in staan. Iedereen die gelooft in de Heer Jezus,
  diens naam komt in het Boek des Levens te staan.

  De ZWARTE BLADZIJDE vertelt ons van de zonde.
  Alle slechte dingen bij elkaar noemt de Bijbel: zonde.
  Iedereen doet zonde. Jij en ik.
  Sommigen heel veel, anderen een klein beetje.
  Er is niemand die altijd maar goed doet, zelfs niet één.
  Door die zonde kunnen we echter niet in de hemel komen.
  BEHALVE....

  Nee, wacht, daarvan vertelt de RODE BLADZIJDE.
  God houdt zoveel van ons, van jou en mij,
  dat Hij een plan bedacht heeft om ons te redden.
  Hij zond Zijn eigen, enige kind, zijn lieve zoon Jezus,
  naar de aarde om voor onze zonden te betalen.
  De Bijbel zegt: 'Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.'
  Jezus betaalde met Zijn bloed voor al onze stoute dingen.
  Dus de rode bladzijde doet ons denken aan het
  rode bloed van de Heer Jezus.

  En die WITTE BLADZIJDE?
  Ja, dat is een wonder. Jezus bleef niet dood.
  Na drie dagen stond Hij op uit het graf.
  Hij had immers nooit zonde gedaan.
  Dus kon hij ook niet worden vastgehouden door de zonde.
  De Heer Jezus geeft ons nu een nieuw leven, een eeuwig leven.
  Wil jij dat ook wel hebben? Je mag het eerbiedig aan Hem vragen.
  'Heer Jezus, geeft U mij alstublieft ook een nieuw, eeuwig leven.'
  En als dat hebt gevraagd, heet je EEN KIND VAN GOD.
  Natuurlijk doe je nog wel eens verkeerd.
  Dan is het net of er een vlekje op je mooie witte kleed komt.
  Maar steeds weer wil de Heer Jezus je reinigen.
  Hij leert je echt hoe je een rein leven kunt leiden.

  De BUITENKANT van het WOORDENLOZE BOEKJE is GROEN.
  Groen is de kleur van nieuw leven. Van gras, dat groeit.
  Wij mogen ook groeien in het geloof.
  Als je elke dag in je Kinderbijbel leest, of in de echte Bijbel, groei je.
  Als je praat met je beste vriend Jezus, als je naar de kerk gaat,
  groei je in het geloof. Je wordt een boom, die zijn wortels diep
  in de bodem bij de waterbron heeft.
  Je wordt een sterk kind van God,
  die ook anderen van de Heiland kan vertellen.
  Vind je dit niet een mooi verhaal?