verstoppertje-spelenKent u dat kinderspelletje nog, dat we zo graag in de avond schemering speelden, tot onze moeders riepen dat het tijd was om binnen te komen? “Verstoppertje” heette het spel.
Degene die ons moest zoeken, stond met zijn gezicht tegen de muur af te tellen: “tachtig - negentig - honderd”
Als het honderdtal was bereikt, riep hij met grote stem:ÍK KOM!


En dan moest je je laten vinden, met alle risico's daaraan verbonden, of zien dat je tijdig de “verlospaal” bereikte om je “af te tikken”.We genoten van dit eenvoudige spel en hoe eindeloos konden we het spelen.
Is het echter ooit wel eens in u opgekomen, welke diepe levenslessen hier werden uit “gespeeld”, situaties,
waar we vroeg of laat allen als volwassenen mee te maken zouden krijgen?
Alleen ……dan is het geen spel meer, maar blijde, of bittere werkelijkheid.
Ach, het verstoppertje spelen zit ons allen in het bloed.
Het is zo gemakkelijk om te blijven zitten waar je zit en je niet te verroeren.

MAAR……wist u, dat er een roep vanuit de hemel over deze aarde deze weerklinkt, die door Gods kinderen
wordt overgenomen en verder gedragen:“JEZUS KOMT!”
Weet u dat Hij verschijnen zal op de wolken en dat er dan geen verstoppertje spelen
meer mogelijk zal zijn? Elk oog zal Hem zien en zelfs zij, die dan de heuvels en bergen
aanroepen om hen te bedekken voor Zijn heilige ogen, zullen geen schuilplaats vinden!

TENZIJ…. Tenzij er een “VERLOSPAAL is, de paal, die de gezochte alleen maar
hoefde aan te raken om het spel gewonnen te hebben! Is er zo'n plek, om heen te vluchten
en verlossing te vinden? Waar de verliezer, die slechts op de nederlaag kon rekenen,
genade kan vinden? God zij dank: “JA!” Er is een “verlospaal” zoals we dat vroeger in het spelletje noemden.
Het kruis van Golgotha stond midden in de wereld geplant en daaraan heeft Gods Zoon “geboet” in onze plaats. Daaraan droeg Hij óns oordeel weg in Zijn eigen lichaam, en vloeide Zijn bloed tot vergeving van onze zonden.

Raak in het geloof de “Verlossingspaal” aan voordat Hij komen zal en je Hem onverzoend zult ontmoeten. Voordat Hij komt om de wereld te oordelen, kwam Hij om Zijn genadeaanbod bekend te maken, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Nee, het is niet Jezus' stem, die u in het oor fluistert om maar te blijven zitten waar u zit en u niet te verroeren. Dat is de stem van Gods grote tegenstander, de duivel, die wel weet, dat als u zich naar de kruispaal spoedt, zijn spel met u uit is en dat u de winnaar bent! Gods Geest heeft een andere wekroep:“Ontwaakt, gij die slaapt en sta op uit de doden, en ………Christus zal over u lichten!
Kom uit uw schuilplaatsen! Om Christus' wil, die u zo liefheeft dat Hij Zijn leven voor u gaf, en om u zelf, want zonder Hem zal u voor eeuwig verloren zijn, wij roepen u toe:KOM! KOM! KOM!”


Vlucht naar het kruis met al uw zonden, moede wandelaar; bij het kruis wordt vree gevonden, rust is daar!
Laat u niet langer opjagen van de ene schuilplaats naar de andere.Hij is de door God aangewezen“IK BEN!”
Hij is het, Die was en Die is en Die komen zal! Hij, Die komt om u te oordelen, als u Zijn aanbod afwijst.
De tijd van Zijn komen is bijna, “uitgeteld”! De tekenen der tijden zeggen het ons.
Nog is het de “genadetijd”, maar de avondschemering
legt zich al reeds over deze aarde. Dan wordt de “dag der zaligheid” afgesloten,
dan neemt Hij de Zijnen op om in de Bruiloftszaal voor eeuwig
met Hem te zijn en dan zal over deze wereld de nacht dalen.
Als kinderen speelden we ons spel met grote toewijding en ernst.
Wat doet u als volwassene?
IN CHRISTUSwil God u meer dan overwinnaar maken.
ZONDER HEM, blijft u de eeuwige verliezer.


Door: R.B.G.